Portfolio en tarieven

Recente vertaalopdrachten

 • Verklaring van erfrecht NL-FR (beëdigd)
 • Voor het Hof van Justitie van de EU in 2018: verzoeken om een prejudiciële beslissing en conclusies (adviezen van de advocaten-generaal) in prejudiciële procedures (onder meer op het gebied van staatssteun, gegevensbescherming, geloof en gelijke behandeling op de werkvloer, grenstoezicht, terugkeer en auteursrecht), een arrest in een inbreukprocedure tegen een lidstaat (Natura 2000) en een arrest in een beroep tot nietigverklaring van een Commissiebesluit (staatssteun en capaciteitsmarkt) FR-NL
 • Overlijdensakte NL-FR (beëdigd)
 • Tolken tijdens de ondertekening van een voorlopige koopovereenkomst bij de notaris FR<->NL
 • Schenkingsakte FR-NL (mondelinge samenvatting en toelichting)
 • Europees Aanhoudingsbevel (EAB) NL-FR, beëdigd
 • Service Level Agreement EN-NL
 • Insiderreglement beursgenoteerd bedrijf EN-NL
 • Tax Shelter-overeenkomst filmfonds FR-NL (Belgisch recht)
 • Masterdiploma FR-NL, beëdigd
 • Bestuursverslag en jaarrekening softwarebedrijf FR-NL
 • Huurvoorwaarden autoverhuurbedrijf EN-NL
 • Brochure financieringsaanvraag bankverzekeraar FR-NL
 • Brochures nalatenschapsplanning bankverzekeraar FR-NL
 • Uitvoeringsovereenkomst pensioenfonds EN-NL, correctie
 • Documentair accreditief (Letter of Credit) FR-NL
 • Polisvoorwaarden bedrijfsschadeverzekering FR-NL
 • Softwarelicentieovereenkomst EN-NL
 • Dagvaarding politierechter NL-FR
 • Arrest tenuitvoerlegging Europees aanhoudingsbevel FR-NL
 • Verklaring van erfrecht en executele NL-FR, beëdigd
 • Bodemonderzoeksrapport ter voorbereiding op baggerwerkzaamheden FR-NL
 • Verzoekschrift aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (art. 6 EVRM) NL-FR
 • Franse notariële akte houdende een schenking als voorschot op het erfdeel FR-NL
 • Loonstrookjes leerkracht basisschool NL-FR, beëdigd
 • MULO-diploma NL-FR, beëdigd

Tarieven vertaalwerk (exclusief btw)

 • Uittreksels uit de burgerlijke stand, identiteitsbewijzen en diploma’s: 50 euro per stuk (tot 400 woorden) (inclusief beëdiging*)
 • Notariële akten: 60 euro per volle pagina (ca. 400 woorden) (inclusief beëdiging*)
 • Overige juridische documenten: vanaf 0,15/euro woord
 • Niet-juridisch: vanaf 0,12/euro woord
 • Minimumtarief voor alle vertaalwerkzaamheden: 50 euro
 • Gesprekstolkdiensten en mondelinge vertaaldiensten**: eerste uur: 150 euro, ieder volgend uur: 50 euro (inclusief vergoeding voor reistijd binnen een straal van 50 km)
 • Aangepaste tarieven voor non-profitorganisaties en collega-vertaalbureaus die zelf de correctierondes en opmaak verzorgen

* Beëdigde vertalingen moeten aan het origineel worden gehecht. U dient daarom het originele afschrift, diploma of uittreksel (en geen kopie daarvan) per post toe te sturen. Beëdigde vertalingen worden door mij per aangetekende post verstuurd (kosten per 1 januari 2019 binnen Nederland: 8,60 euro).
* In plaats van een volledige schriftelijke vertaling van een document, kan in bepaalde situaties een mondelinge samenvatting volstaan. Dit kan ook telefonisch of via Facetime. Bijvoorbeeld als u het Frans zelf redelijk beheerst, maar niet helemaal zeker bent van de juridische strekking van een tekst. Of wanneer u de belangrijkste punten uit een lijvig document wilt laten vertalen. Voorafgaand aan het gesprek ontvangt u per e-mail de te vertalen tekst met aantekeningen. Neem gerust contact op voor de mogelijkheden.

Reageren

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s