Trouwen in Frankrijk: wat zijn de mogelijkheden?

Wanneer u in Frankrijk zonder huwelijkse voorwaarden trouwt, geldt het zogenaamde “régime légal de la communauté réduite aux acquêts“. De gemeenschap beperkt zich tot de goederen die na de huwelijksdatum worden verworven. Alle goederen en schulden die de echtgenoten vóór het huwelijk privé hadden, blijven buiten de gemeenschap. Dit geldt ook voor schenkingen en erfenissen die vóór en tijdens het huwelijk door een van de echtgenoten worden ontvangen.

Als gevolg van de wijziging van het Nederlandse huwelijksvermogensrecht hebben wij sinds 1 januari 2018 dezelfde wettelijke regeling als in Frankrijk. De wettelijke (algehele) gemeenschap van goederen zoals wij die vóór die datum kenden, wordt in Frankrijk “la communauté universelle” genoemd. Wanneer u in Frankrijk in algehele gemeenschap van goederen wilt trouwen, moet u dit vóór de trouwdatum bij notariële akte (“contrat de mariage”) regelen.

Wat wij in Nederland “koude uitsluiting” noemen, wordt in Frankrijk aangeduid met de term “la séparation des biens”. Lees verder