Wat is een beëdigde vertaling en wat is legalisatie?

Wanneer u een document laat vertalen dat bestemd is voor een rechtbank, notaris, overheidsdienst of andere officiële instantie dan wordt in de meeste gevallen om een beëdigde vertaling gevraagd. Vaak zijn het authentieke aktes, processtukken, diploma’s en uittreksels uit de burgerlijke stand die na vertaling moeten worden beëdigd.
Beëdiging houdt in dat de vertaler uw vertaling voorziet van zijn stempel en een ondertekende verklaring. Zo weet de betreffende instantie dat het document is vertaald door een erkend (beëdigd) vertaler.
Beëdigde vertalingen die naar het buitenland gaan, moet u laten legaliseren. Legalisatie garandeert de buitenlandse instantie dat de handtekening van de vertaler echt is.
Is uw vertaling bestemd voor een land dat is aangesloten bij het Apostilleverdrag dan is een apostillestempel op de vertaling voldoende. Hiervoor gaat u naar de rechtbank waar de vertaler is beëdigd (in de verklaring van de vertaler aan het einde van de vertaling staat welke rechtbank dit is). Lees verder