Een goede buur…..: misbruik van bevoegdheid en hinder

Aan het begin van de Eerste Wereldoorlog daagt de Franse zeppelin-bouwer Clément zijn buurman, Monsieur Coquerel, voor de rechter.
Coquerel heeft langs de erfgrens een 13 meter hoge omheining geplaatst voorzien van grote stalen punten. Een zeppelin van Clément is tegen het bouwwerk aangevlogen en is ernstig beschadigd geraakt.
Clément weet de rechter ervan te overtuigen dat de omheining Coquerel zelf tot geen enkel nut strekt. De ‘afscheiding’ vertoont namelijk zulke grote hiaten dat het erf van Coquerel er niet door wordt afgesloten. Coquerel heeft de omheining overduidelijk geplaatst om de zeppelins van Clément schade toe te brengen. Volgens de rechter heeft Coquerel misbruik gemaakt van zijn bevoegdheid als eigenaar (Abus de pouvoir). Coquerel moet de omheining afbreken en de schade aan Clément vergoeden.
Sinds het “Clément-Bayard”-arrest uit 1915 is, in Frankrijk, het ontbreken van enig eigen nut een belangrijk criterium bij het vaststellen van misbruik van bevoegdheid.
Een vergelijkbaar Nederlands arrest is het Watertorenarrest uit 1936. Lees verder